Zarząd

Prezes Zarządu:

mgr Zenon Szewczyk

Pełnomocnicy Zarządu:

Anna Krystyna Bielarz
Anna Olszanecka

Rada Nadzorcza:

Adam Piwowarczyk                    - Przewodniczący RN
Barbara Kiebzak                        - Zastępca Przewodniczącego RN i Przewodnicząca Komisji Rewizyjno-Gospodarczej
Jadwiga Malczyk                        - Sekretarz RN
Agata Migdałek                          - Członek RN
Ewa Urbańczyk                          - Członek RN